Službeni internet portal Varaždinska županija

Završeni projekti

„Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje“

Varaždinska županija bila je nositelj  projekta „Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje“, čiji je cilj bio pružati potporu lokalnim dionicima u razvoju i provedbi politika lokalnog zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala kroz partnerski pristup u Hrvatskoj. Projekt se povodio u sklopu IV. komponente IPA programa za Hrvatsku. Opći cilj Projekta je bio povećanje stope zapošljavanja u Varaždinskoj županiji.

Specifični ciljevi su bili jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, i to jačanjem tehničkih sposobnosti i osiguranjem održivog i učinkovitog partnerstva te povećanje svijesti među lokalnim dionicima o važnosti i prednostima povezivanja kroz Lokalno partnerstvo za zapošljavanje.

Partneri u projektu su HZZ –područni ured Varaždin, HGK – Županijska komora Varaždin, i Razvojna agencija Sjever – DAN. Provedba Projekta trajala je od 1. studenog 2013. do  28. veljače 2015. godine.

Vrijednost Projekta je bila 35.179,46 eura, od čega je Europska unija sufinancirala 74,5%.

 

„Čujmo glasove različitih: integriranje organizacija osoba s invaliditetom u civilni dijalog“

Varaždinska županija sudjelovala je kao partner u projektu „Čujmo glasove različitih: integriranje organizacija osoba s invaliditetom u civilni dijalog“, čiji je nositelj bila Udruga slijepih Varaždinske županije, a ostali partneru su bili Koalicija za život u zajednici i Grad Varaždin. Projekt je bio prijavljen na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva – Potporne strukture za OCD na regionalnoj razini.

Opći cilj Projekta je bio jačanje organizacija civilnog društva da aktivno zastupaju sve građane i time utječu na zajednicu sudjelovanjem u političkim procesima.

Specifični ciljevi projekta su bili jačanje i umrežavanje udruga osoba s invaliditetom kako bi mogle zastupati sve osobe s invaliditetom na svom području i biti aktivne u civilnom društvu te uključivanje civilnog društva i organizacija osoba s invaliditetom u mehanizme suradnje s regionalnim i lokalnim vlastima.

Provedba projekta trajala je od 10. prosinca 2013. godine do 9. lipnja 2015. godine.

Ukupna vrijednost projekta je bila 59.079,60 eura.

 

„Program jačanja kapaciteta za suradnju između općina i gradova u državama jadransko-balkanskog područja u sklopu programa Europa za građane 2014-2020“

Varaždinska županija sudjelovala je kao partner u projektu prijavljenog na natječaj Europa za građane „Program jačanja kapaciteta za suradnju između općina i gradova u državama jadransko-balkanskog područja u sklopu programa Europa za građane 2014-2020“ Aktivnost 1 – Aktivni građani za Europu, Mjera 2 – projekti građana i potporne mjere, Mjera 2.2. – Potporne mjere. Nositelj Projekta je bio Ured štajerske Vlade, a osim Varaždinske županije partneri na Projektu su bili Akademija Graz, Skupnost občin Slovenije, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Stalna konferencija gradova i opština te Communitá Montana della Carnia.

Opći cilj Projekta je bio jačanje tolerancije i međusobnog razumijevanja između europskih  građana, poštivanjem i promicanjem kulturne i jezične raznolikosti te razvoj među-kulturalnog dijaloga.

Specifični ciljevi Projekta su bili:

 • razvoj znanja i vještina prijavitelja u provedbi kvalitetnih projekata,
 • razmjena iskustva i najbolje prakse među trenutnim i potencijalnim sudionicima programa te
 • pomoć u traženju partnera u umrežavanju među trenutnim i potencijalnim sudionicima programa.

Provedba projekta trajala je od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine, a ukupna vrijednost projekta je bila 124.574,00 eura.

 

„Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje“ LEDI

Varaždinska županija bila je nositelj projekta „Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje“, čiji je cilj bio pružati potporu lokalnim dionicima u razvoju i provedbi politika lokalnog zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala kroz partnerski pristup u Hrvatskoj. Projekt se povodio u sklopu IV. komponente IPA programa za Hrvatsku. Opći cilj Projekta je bio povećanje stope zapošljavanja u Varaždinskoj županiji.

Specifični ciljevi:

 • jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, i to jačanjem tehničkih sposobnosti i osiguranjem održivog i učinkovitog partnerstva te
 • povećanje svijesti među lokalnim dionicima o važnosti i prednostima povezivanja kroz Lokalno partnerstvo za zapošljavanje.

Partneri u projektu: HZZ –područni ured Varaždin, HGK – Županijska komora Varaždin, i Razvojna agencija Sjever – DAN.

Provedba projekta trajala je od 1. studenog 2013. do  28. veljače 2015. godine, a vrijednost projekta je bila 35.179,46 eura, od čega je Europska unija sufinancirala 74,5%.

 

START

Varaždinska županija kao partner sudjelovala je u projektu START, čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Varaždin.

Opći cilj Projekta bio je povećanje broja zaposlenih u Varaždinskoj županiji jačanjem lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Specifični ciljevi su jačanje kapaciteta članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Varaždinske županije za provedbu mjera iz Strategije razvoj ljudskih potencijala i razvoj projektnog portfolija te jačanje svijesti među  lokalnim dionicima o ulozi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Provedba obrazovnih programa i studijski  posjet rezultirao je razvojem nove Strategije razvoja ljudskih potencijala i prijedlozima projekata spremnih za prijavu na natječaje Europskog socijalnog fonda.

Provedba projekta započela je 01. siječnja 2015., a završila 30. lipnja 2016. godine. Ukupna vrijednost iznosi 40.170,00 €.

 

Mursko-dravske biciklističke staze: Mura-Drava.Bike

Cjelokupni projekt odnosio se na niz aktivnosti promocije i razvoja cikloturizma na području Hrvatske i Slovenije, sufinanciranim iz programa IPA SI-HR 2007-2013. Namjena projekta  je bila oblikovanje zajedničkog turističkog proizvoda na području prekogranične regije. Cilj je razvoj biciklističkog turizma u regijama i razvoj pratećih uslužnih djelatnosti, a nastavak je postojećih austrijskih biciklističkih putova uz Muru i Dravu.

Partneri:

 • Regionalna razvojna agencija Mura (vodeći partner)
 • Center za zdravje in razvoj,
 • Prleška razvojna agencija,
 • Znanstveno-raziskovalno središće Bistra Ptuj,
 • Turistička zajednica Međimurske županije,
 • Regionalna razvojna agencija Međimurje,
 • Razvojna agencija grada Čakovca,
 • Turistička zajednica Varaždinske županije,
 • Varaždinska županija,
 • Mariborska razvojan agencija

Projekt Mura-Drava.Bike započeo je 1. kolovoza 2009. godine, a trajao do 15. lipnja 2012. godine, a vrijednost cjelokupnog projekta bila je 1.799.066,89 eura bez PDV-a.

 

REMO

Varaždinska županija sudjelovala je kao partner u projektu Regional Networks for Quality in Vocational Mobility (Regionalne mreže za kvalitetu u strukovnoj mobilnosti). Vodeći partner je Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus ( AUXILIUM), a ostali partneri su: SystemCERT Zertifizierungs GesmbH, TREBAG Vagyon-es Projektmenedzser Kft, Cramars societa cooperativa sociale, Fundatia Centrul Educational Soros Miercurea Ciuc, Gospodarska Zbornica Slovenije i Varaždinska županija.

Ciljevi Projekta su: poboljšanje mobilnosti u cjeloživotnom obrazovanju, posebice u strukovnom obrazovanju; povećanje kvalitete i učinkovitosti u mobilnosti u strukovnom obrazovanju; poticanje suradnje između institucija strukovnog obrazovanja i tržišta rada; poboljšanje transparentnosti u rezultatima učenja.

Provedba projekta  započela je 1. listopada 2014. i trajala do 30. rujna 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 244.491,00 eura.

WEB: www.remoproject.eu/

 

CAPE AB

Varaždinska županija sudjelovala je kao partner u projektu “Mreža za suradnju demokratske participacije građana u jadransko-balkanskom području - CAPE AB” koji je prijavljen na natječaj u sklopu Europe za građane, Aktivnost 2: Demokratski angažman i civilno sudjelovanje; Mjera 2.2. „Mreže gradova“. Ostali partneri projekta su iz Austrije, Italije, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, te Srbije.

Glavni cilj Projekta je interkulturalno razumijevanje, tolerancija i demokratsko sudjelovanje građana na lokalnoj i europskoj razini.

Projektom su se provesti niz radionica i informacija za općine i građane u sedam europskih država sa jasnim regionalnim naglaskom na jadransko-balkansko područje.

Varaždinska županija organizirala je treću radionicu „Financiranje i programi sudjelovanja općina, udruga i nevladinih organizacija u Europskoj uniji“ u sklopu programa Europa za građane. Radionici su prisustvovali partneri projekta, predstavnici jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, predstavnici razvojnih agencija, lokalnih akcijskih grupa te udruga.

Kroz provedbu projekta uspješno su realizirane aktivnosti koje su doprinijele ostvarenju suradnje i stvaranju mreže partnera između svih zemalja partnera.

Projekt se provodio od 01. srpnja 2015. do 30. lipnja 2017. godine.

 

ACT-IN

Varaždinska županija partner je u projektu "ACTive Communities for INclusion“. Nositelj Projekta je općina Cestica, a partneri u Projektu su: Udruga život i radost (Hrvatska), Varaždinska županija (Hrvatska), Općina Cirkulane (Slovenija), Općina Heiningen (Njemačka), Općina Molnari (Mađarska).

Opći cilj Projekta bio je unaprijediti društveni  angažman na provedbi politika i mjera Europske unije usmjerenih na prava osoba s poteškoćama.

Doprinos općemu cilju osiguran je postizanjem sljedećih specifičnih ciljeva projekta:

stanovnicima lokalnih područja pokazano je kako uspješno provoditi programe koji se bave pravima i potrebama osoba s poteškoćama, poboljšao se stupanj informiranosti o izazovima i problemima s kojima se osobe s poteškoćama svakodnevno susreću te povećala svijest kako EU politike mogu pozitivno utjecati na kvalitetu života građana.

Projekt je trajao od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2017. godine.

 

CIVIL PRO – improving civil protection and distaster prevention measures in communities

U Varaždinskoj županiji proveden je projekt cjeloživotnog obrazovanja iz područja Civilne zaštite „CIVIL PRO –  Civilna zaštita i unapređenje prevencije u slučaju katastrofa u  lokalnoj zajednici.

Ciljevi projekta su:

 • Razmijeniti najbolje prakse i znanje u ublažavanju posljedica katastrofa i radu hitnih službi,
 • pokazati kako usvajanje EU standarda / najbolje prakse poboljšava rad hitnih službi,
 • Razvijati suradnju između hrvatskih i europskih tijela u pružanju hitnih humanitarnih usluga u slučaju katastrofa kako bi se poboljšala kvaliteta civilne zaštite.

Partneri:

 • Varaždinska županija (koordinator)
 • Općina Cestica
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode međimurske županije
 • ENTENTE  mreža javnih institucija u Regiji Provence u Francuskoj

Proračun projekta iznosio je 31.830,00 € i u cijelosti je financiran iz EU-a, a trajanje projekta je od 16.06.2013. do 22.03.2014.