Službeni internet portal Varaždinska županija

Održana 14. sjednica Skupštine Varaždinske županije

OBJAVLJENO 18.02.2020.

Vijećnici Županijske skupštine Varaždinske županije su na sjednici u utorak, 18. veljače, jednoglasno usvojili izmjene Statuta Varaždinske županije te Poslovnika o radu Županijske skupštine, čime su ovi akti usklađeni sa Zakonom o sustavu državne uprave i izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Kao što je poznato, od 1. siječnja ove godine više ne djeluje Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, a njihovi poslovi su povjereni županijskim upravnim odjelima, izuzev nadzora zakonitosti općih akata.

Uz to, izmijenjena je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Varaždinske županije. Nakon što je Županija preuzela službenike i namještenike bivšeg Ureda državne uprave, ovom Odlukom su utvrđeni koeficijenti i za povjerene poslove, za koje dosad nije bio određen koeficijent složenosti poslova.

Vijećnici su većinom glasova izmijenili Odluku o plaćama i naknadama za rad župana i zamjenika župana, kojima je koeficijent za obračun plaće zamjenika župana s 4,93 povećan na 5,44 sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prema kojem koeficijenti zamjenika smiju iznositi 85 posto koeficijenta župana.

- Prethodni župan je nekoliko mjeseci prije izbora smanjio plaće službenicima, namještenicima i svojim zamjenicima, dok svoju plaću, maksimalnu koju zakon dopušta, nije smanjio. Za razliku od njega, ne primam plaću, a broj službenika je u mojem mandatu značajno smanjen te su im povećane plaće. Plaće zamjenika nisu povećane, pa sada provodimo usklađenje – rekao je župan Radimir Čačić.

Vijećnici su usvojili izvješće župana o radu za drugo polugodište 2019. godine. – Provodimo veliki broj projekata čija se vrijednost približava milijardi kuna, pri čemu posebno moram istaknuti naša dva regionalna centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Centri kompetentnosti u Medicinskoj školi Varaždin i Srednjoj školi Arboretum Opeka vrijedni su ukupno 160 milijuna kuna, pri čemu smo za svaki već ugovorili po 30 milijuna kuna za infrastrukturu, a očekujemo i odluke o dodjeli po 50 milijuna kuna za opremu i edukaciju. Znate da bespovratnim europskim novcem energetski obnavljamo još desetine školskih, bolničkih i drugih javnih zgrada, među kojima i atraktivni projekt kao što je Vodotoranj. Veliki značaj za nas ima i povrat duga za JPP. Nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja po pravomoćnoj presudi, i to kad je već prijetila ovrha, uplatilo 18,6 milijuna kuna, sada su očajni i taj novac pokušavaju oteti, pa su uputili prijedlog za reviziju presude – naveo je župan Čačić.

Vijećnici Županijske skupštine su prihvatili izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Varaždinske županije za 2019. godinu, dali su suglasnost na I. izmjene i dopune Financijskog plana ŽUC-a za ovu godinu, usvojili su izvješće o izvršenju Plana djelovanja prirodnih nepogoda za 2019., kao i izvještaj o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Županije za 2019. godinu.

Usvojeno je i izvješće o županovim nagrada i potporama za 2019. godinu. Župan ne prima plaću za profesionalno obavljanje dužnosti, a ušteđena sredstva su namijenjena za nagrade i potpore. U 2019. godini župan je dodijelio ukupno 17 potpora i 6 nagrada u ukupnom iznosu od 175.754,60 kuna.

Vijećnici su prihvatili i odluku o zaduživanju Varaždinske županije za financiranje dogradnje i opremanja OŠ Martijanec. Planirana vrijednost projekta je 9,5 milijuna kuna, a sufinancirat će ga Varaždinska županija s Općinom Martijanec, prema posebnom sporazumu nakon provedenih postupaka javne nabave, po ugovorenim cijenama, u omjeru 75 naprema 25 posto. Varaždinska županija će svoje učešće u ovom projektu u iznosu od 7 milijuna kuna osigurati dugoročnim kreditom s otplatom na rok od 10 godina uz fiksnu godišnju stopu od 1,3 posto.

- OŠ Martijanec želimo dograditi po istom modelu kao i OŠ Veliki Bukovec, u kojoj radovi već traju. Načelnik Martijanca je jedini dosad odbijao sudjelovati u investiciji koja će omogućiti jednosmjensku nastavu i u toj školi. Načelnik je u nekoliko navrata naglašavao da je dogradnja škole za jednosmjensku nastavu obveza osnivača, dakle Županije, što je, naravno, potpuna laž jer kad bi tome bilo tako, tada bi sve škole u Hrvatskoj morale imati jednosmjensku nastavu, a znamo da je ima samo 36 posto škola. Obveza Županije je da osigura nastavu, a ona može biti višesmjenska i jednosmjenska. S obzirom da uvođenje jednosmjenske nastave ni na kakav način ne predstavlja našu obavezu, nego je riječ o nadstandardu, očekujemo da barem minimalno u tome sudjeluje lokalna zajednica. Do danas su to, uz izuzetak Martijanca, prihvatili svi načelnici i gradonačelnici, a vjerujemo da je to sada konačno shvaćeno i u toj Općini – rekao je župan Čačić.

Na sjednici Županijske skupštine prihvaćeno i izvješće o radu Zaklade za pomoć djeci VITA, na čiji je račun u 2019. godini ukupno uplaćeno 72.858,47 kuna, a zahvaljujući tome je dodijeljena novčana naknada za pomoć 35 djece oboljele od malignih i drugih teških bolesti.

Prihvaćen je i prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Varaždinske županije za 2020. godinu, kao i odluka o osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u ruševinama te specijalističke postrojbe za traganje i spašavanje u poplavama. Vijećnici su prihvatili i izvješće o provedbi Eurodysee programa za 2019. godinu.