Službeni internet portal Varaždinska županija

Obilježavanje Dana Varaždinske županije

OBJAVLJENO 07.09.2019.

Naime, Opačić je izradio skulpturu „ Sissi“ , jednu modernu varijantu carice Sisi kao protutežu dosadašnjoj statui carice Sisi koja krasi dvorište Županijske palače.

Skulpturu su promovirali župan Varaždinske županije Radimir Čačić te autor Nenad Opačić u društvu zamjenika župana Tomislava Paljaka i Roberta Vugrina.

- U okviru obilježavanja Dana Varaždinske županije ovdje u prekrasnom prostoru Županijske palače kao kontrapunkt poprsju – bisti carice Sisi koji je radio profesor Rendić kao prvi šef katedre kiparstva izlažemo „Sissi“ izrađenu ove godine, dakle akademski slikar Opačić je izradio recentnu skulpturu - „Sissi 22 stoljeća“ u suradnji s Županijom. Radi se o dobrome odabiru, obilježavamo Dane Županije, šaljemo poruke u kojem smjeru idemo, i moram istaknuti iako Županija vodi brigu o obrazovanju i zdravstvu ipak dotičemo i resor kulture, naime imamo osjećaj za novi i kvalitetniji odnos prema kulturi . Šteta je što naš grad nema skulpture, imamo Opačićev Kiborg na rubu grada i to je to. Skulpture treba poštivati , one imaju svoj značaj, hvalagospodinu Nenadu Opačiću na ovome – rekao je župan Čačić.

Nenad Opačić zahvalio se županu Čačiću i Županiji.

- Županija je pokrenula inicijativu za postavljanjem ove skulpture, a trenutno traje moja izložba u Sermagu, pogledajte je, zanimljiva je. Radi se o ideji da se suvremenim jezikom pokušava interpretirati vizija čovjeka u budućnosti, a to je problematika kojom se bavim već preko 50 godina. Metal kao materijal je idealan da se dehumanizacija čovjeka i njegova alijenacija prikaže u svim vidovima. Mi smo danas već svi pomalo kiborzi bilo u vidu zamjene naših organa, bilo u mentalnom procesu da danas već razmišljamo ustrojeno kao dio znanstveno tehničke civilizacije. Čovjekovo kretanje kroz prostor pokušavam likovno oblikovati i to je jedna od mojih zadaća. Što se tiče Sissi to je forma u kojoj se tek naslućuje neka nježnost, ženstvenost, a kalota koja je oblikovala dio forme ima prizvuk carske krune – naznačio je Opačić.

Nakon predstavljanja skulpture, Husarska garda Varaždinske županije predala je prijavak županu, postrojila se u čast Varaždinske županije, a uz gardu smotru su upotpunili i pripadnici Ivanečkih vitezova.

NAJČITANIJE NOVOSTI