Službeni internet portal Varaždinska županija

Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEnU) o dodjeli sredstva sufinanciranja EnU za obiteljske kuće, ugradnjom sustava grijanja na biomasu i za nabavku dizalica topline