Službeni internet portal Varaždinska županija

Informacije iz županije

Poziv za iskaz interesa zainteresiranim poslodavcima za prijem stranih vježbenika u sklopu Eurodyssée programa u 2020. godini

DATUM OBJAVE: 17.01.2020.

Odluka o upućivanju strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Varaždinske županije do 2020. i Nacrta prijedloga Županijske razvojne strategije Varaždinske županije do 2020.

DATUM OBJAVE: 03.10.2019.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Prerada plastike i metala, Obrt za izradu predmeta od plastičnih masa, vl. Mirjana Halužan