Službeni internet portal Varaždinska županija

Informacije iz županije

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – provjera okolnosti vezano za Dozvolu za gospodarenje otpadom za lokaciju u Varaždinu, Trg Pavla Štoosa 41

Zahtjev za izdavanje potvrde o bračnome stanju potvrde o uzdržavanju i obrasca E 401

DATUM OBJAVE: 12.03.2020.

Javna rasprava na Studiju utjecaja na okoliš za prošireno eksploatacijsko polje Hrastovljan

DATUM OBJAVE: 13.02.2020.