Službeni internet portal Varaždinska županija

Informacije iz županije

Obavijest o konstituiranju savjeta mladih Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 11.03.2015.

OBAVIJEST o javnoj objavi Nacrta Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje 2015.-2019. godine

 

 

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Magistralni plinovod Kneginec-Varaždin II DN 300/50 bar'' nositelja zahvata PLINACRO d.o.o., Zagreb

Poziv svim poljoprivrednicima Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 15.09.2014.