Službeni internet portal Varaždinska županija

Informacije iz županije

Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje Tvornica stočne hrane KOKA d.d. Varaždin

DATUM OBJAVE: 09.03.2017.