Službeni internet portal Varaždinska županija

Informacije iz županije

Bespovratne potpore za poduzetnike - B Light - Poziv za dostavu projektnih prijedloga

DATUM OBJAVE: 18.04.2018.

POZIV: Radna akcija povodom Dana planeta Zemlje, 22.04.2018.

DATUM OBJAVE: 12.04.2018.

Poziv za dostavu informacija u svrhu istraživanja tržišta

Poštovani,

Varaždinska županija je u pripremi provođenja postupaka nabave za projekte energetske obnove zgrada javnog sektora.

Radi se o 16 projekata ukupne procijenjene vrijednosti 174 milijuna kuna, za što se sredstva dodjeljuju iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora", broj: KK.04.2.1.04.

Stoga Vam se obraćamo sa zahtjevom za dostavu informacija u svrhu tehničkog izvođenja radova te procjene cijena izvođenja takovih radova na projektima energetske obnove objekata kojih je Varaždinska županija vlasnik odnosno na objektima u vlasništvu ustanova kojih je Varaždinska županija osnivač i to u skladu s javnim pozivom:

- 10 školskih zgrada:

 1. Druga gimnazija,
 2. Srednja škola Ivanec,
 3. OŠ Metel Ožegović Radovan,
 4. OŠ Martijanec,
 5. OŠ Varaždinske Toplice,
 6. PŠ Cvetlin pri OŠ Višnjica,
 7. PŠ Nedeljanec pri OŠ Vidovec,
 8. OŠ Donja Voća
 9. PŠ Lovrečan pri OŠ Cestica
 10. OŠ Novi Marof

 - 6 projekata energetske obnove:

 1. zgrada Vodotornja u Vrazovoj ulici u Varaždinu,
 2. zgrada Minerva u Varaždinskim Toplicama,
 3. zgrada Psihijatrije, Poliklinike i Radiologije (u krugu Opće bolnice Varaždin)
 4.  zgrada Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin.

Cilj ovog zahtjeva je isključivo pridobiti sveobuhvatne informacije potrebne za tehničku pripremu provođenja navedenih projekata, te procjene vrijednosti izvođenja radova u svrhu realizacije citiranih projekata.

Dakle, za svaki od naprijed navedenih projekata prvenstveno Vas molimo za dostavu Vašeg mišljenja o procijenjenoj vrijednosti izvođenja radova.

Ovaj zahtjev nije poziv na dostavu ponuda ili poziv na nadmetanje, već isključivo istraživanje tržišta i zahtjev za dostavu informacija.

Slijedom prethodno iznijetog, umoljavaju se svi zainteresirani poslovni subjekti da najkasnije do dana 23. ožujka 2018. godine dostave svoja mišljenja, prijedloge, komentare i procjenu troškova izvođenja radova i to u pisanoj formi, elektroničkom poštom na adresu: enu@vzz.hr.

Za dostavu moguće je korištenje obrazaca priloženih na linku uz svaki pojedini objekt.

Po zaprimanju i analizi dostavljenih mišljenja, prijedloga i komentara, naručitelj si pridržava pravo, za slučaj potrebe dodatnih razjašnjenja, dodatno održati usmene javne konzultacije sa svim gospodarskim subjektima koji su prethodno dostavili svoje prijedloge i komentare vezano za naprijed iznijete postupke nabave.

Za sve dodatne informacije i razjašnjenja molimo kontaktirajte: 042/390-585.

Varaždinska županije
župan Radimir Čačić:

DATUM OBJAVE: 09.03.2018.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje 2017-2019 godinu

DATUM OBJAVE: 20.02.2018.