Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, 2.b skupine – rekonstrukcija prometnice i oborinske odvodnje