Službeni internet portal Varaždinska županija

Radi upoznavanja zainteresirane javnosti, objavljuje se „Lokacijska dozvola za građenje novog mosta Tuhovec na državnoj cesti DC24

Investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3“

DATUM OBJAVE: 11.07.2019.