Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - građevinska dozvola za rekonstrkciju Radničke ulice u Majerju - Općina Petrijanec