Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - produženje vodovodne mreže dijela naselja Možđenec (zaselci Horvati i Visočka steza), 2. skupine