Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

DATUM OBJAVE: 20.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju priključka novom autobusnom kolodvoru sa državne ceste DC526, izgradnja pješačkih staza i uređenje raskrižja državne ceste DC526 i Cvjetne ulice

DATUM OBJAVE: 15.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za uređenje dionice korita potoka Makoišće ukupne dužine 597 m u naseljima Možđenec i Grana

DATUM OBJAVE: 14.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju gospodarske zgrade s prenamjenom u stambenu zgradu 2. skupine - Investitor Lovro i Stela Đurin

DATUM OBJAVE: 12.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjenja - investitor OPĆINA MARUŠEVEC

DATUM OBJAVE: 12.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis građevinske dozvole za izgradnju parkirališta s oborinskom odvodnjom - Grad Ludbreg

DATUM OBJAVE: 11.03.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja - Općina Klenovnik

DATUM OBJAVE: 08.03.2019.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Varaždinske županije u 2019. godini