Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - HEP-ODS d.o.o. - izgradnja SN kabela od TS Budislavec do dalekovoda Vidovec-Greda

DATUM OBJAVE: 27.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta IVKOM-PLIN d.o.o.

DATUM OBJAVE: 27.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za uređenje dionice korita potoka Drenovec u naselju Drenovec dužine 2.159,32 m

Investitor : Hrvatske vode, GO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b

DATUM OBJAVE: 23.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis građevinske dozvole - investitor Ugostiteljski obrt - Damir Brunčić

DATUM OBJAVE: 22.05.2019.

Javni poziv na uvid u spis predmeta - Labos d.o.o.

DATUM OBJAVE: 17.05.2019.

Pregled rezultata Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2019. godinu

DATUM OBJAVE: 15.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja

DATUM OBJAVE: 09.05.2019.

Pregled rezultata Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2019. godini

DATUM OBJAVE: 30.04.2019.