Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za građenje distributivne vodovodne mreže dijelova naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela, Investitor VARKOM d.d.

DATUM OBJAVE: 05.02.2018.

Javni poziv za uvid u spis za izdavanje lokacijske dozvole za građenje Hotela za luksuzni zdrastveni turizam BERNARDA, Investitor BERNARDA NOVA d.o.o. HR-42205 Nedeljanec, Varaždinska 29A“

DATUM OBJAVE: 19.01.2018.

Poziv za uvid u spis predmeta - Grad Ivanec

DATUM OBJAVE: 18.01.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - OPG Matija Poljan-izgradnja farme koza

DATUM OBJAVE: 17.01.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Radius d.o.o. - građevinska dozvola za benzinsku postaju

DATUM OBJAVE: 17.01.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Hrvatske ceste d.o.o.

DATUM OBJAVE: 04.01.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Hrvatske ceste d.o.o.

DATUM OBJAVE: 04.01.2018.