Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine pomoćne namjene - spremišta

DATUM OBJAVE: 13.03.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Hrvatske autoceste d.o.o. - rekonstrukcija pratećeg uslužnog objekta Varaždin - sjever i jug

DATUM OBJAVE: 01.03.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - HEP-ODS d.o.o. - građevinska dozvola za TS Varkom Bioplin

DATUM OBJAVE: 01.03.2018.