Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Eksploatacija Turnišće - izmjena i dopuna lokacijske dozvole

DATUM OBJAVE: 30.03.2018.

Građevinska dozvola - na građevnoj čestici č.k.br. 2014 k.o. Kapela Podravska, Dubovica, Dubovica 92, investitor Marinka Setnik

DATUM OBJAVE: 28.03.2018.

Poziv za uvid u spis za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju HOTELA BERNARDA, Investitor BERNARDA nova d.o.o. za proizvodnju i usluge , Nedeljanec, Varaždinska 29A

DATUM OBJAVE: 27.03.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Hanjes d.o.o., Trnovec

DATUM OBJAVE: 20.03.2018.