Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu stručnog suradnika za javnu nabavu

DATUM OBJAVE: 19.04.2018.

Javni natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za javnu nabavu

DATUM OBJAVE: 19.04.2018.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Općina Jalžabet - kanalizacijska mreža naselja Novakovec

DATUM OBJAVE: 17.04.2018.

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole Galdi Mineral d.o.o. - Eksploatacijsko polje pijeska i šljunka Turnišće

DATUM OBJAVE: 11.04.2018.