Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Radi upoznavanja zainteresirane javnosti, objavljuje se „Lokacijska dozvola za građenje novog mosta Tuhovec na državnoj cesti DC24

Investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3“

DATUM OBJAVE: 11.07.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Hrvatske vode VGO Varaždin - lok. dozvola za rekonstrukciju zapadnog obodnog kanala naselja Trnovec

DATUM OBJAVE: 05.07.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Varkom d.d. Varaždin - građevinska dozvola za dogradnju kompostane na Biološkom uređaju Varaždin

DATUM OBJAVE: 05.07.2019.

Natječaja za prijam učenika u Učenički dom Varaždin u školskoj godini 2019./2020.

DATUM OBJAVE: 27.06.2019.