Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Upute i obavijesti kandidatima za prijam vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove

DATUM OBJAVE: 19.08.2019.

Javni natječaj za prijam vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove

DATUM OBJAVE: 19.08.2019.

Hrvatske ceste d.o.o. - Javni poziv za uvid u spis predmeta lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC24, dionica Možđenec - Ljubešćica

DATUM OBJAVE: 12.08.2019.

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja –LIM-MONT - d.o.o. - građevinska dozvola

DATUM OBJAVE: 02.08.2019.

Radi upoznavanja zainteresirane javnosti, objavljuje se: Lokacijska dozvola za uređenje odvodnje i pješačko biciklističkih staza na DC3

Dionica Breznica-Mirkovec investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

DATUM OBJAVE: 20.07.2019.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

DATUM OBJAVE: 15.07.2019.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto viši/a referent/ica za zaštitu okoliša i prirode

DATUM OBJAVE: 15.07.2019.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto viši/a referent/ica za poljoprivredu i lovstvo

DATUM OBJAVE: 15.07.2019.