Službeni internet portal Varaždinska županija

Pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturno kumunalne namjene - javne rasvjete dijela naselja Novi Marof – Štuk, 2. skupine Investitor Grad Novi Marof

DATUM OBJAVE: 01.03.2019.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2019. godinu

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - građevinska dozvola za rekonstrukciju raskrižja u naselju Trnovec - Hrvatske ceste d.o.o.

DATUM OBJAVE: 12.02.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu

DATUM OBJAVE: 31.01.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu više/g stručne/og suradnice/ka za regionalni razvoj i europske poslove

DATUM OBJAVE: 30.01.2019.

Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu višeg stručnog suradnika za regionalni razvoj i europske poslove

DATUM OBJAVE: 18.01.2019.

Oglas za prijam višeg stručnog suradnika za regionalni razvoj i europske poslove

DATUM OBJAVE: 18.01.2019.