Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Obavijest o jednostavnij nabavi usluga provedbe stručno koordiniranog participativnog procesa planiranja te usluge izrade natječajnog zadatka za provedbu javnog-arhitektonsko-urbanističkog natječaja za Glazbenu školu u Varaždinu

DATUM OBJAVE: 03.04.2020.

Obavijest o jednostavnoj nabavi uredskog materijala za 2020. godinu

DATUM OBJAVE: 30.03.2020.

Obavijest o jednostavnoj nabavi uredskog materijala za 2020. godinu

DATUM OBJAVE: 11.03.2020.

Obavijest o jednostavnoj nabava usluge godišnjeg najma fotokopirnih strojeva

DATUM OBJAVE: 28.02.2020.

Obavijest o jednostavnoj nabava usluge distribucije biltena

DATUM OBJAVE: 28.02.2020.

Obavijest o jednostavnoj nabavi – pripremni radovi za dekorativnu fasadnu rasvjetu na zgradi „Vodotornja“

DATUM OBJAVE: 10.12.2019.

Obavijest o jednostavnoj nabavi godišnjih licenci za Microsoft Office programe i usluge edukacije

DATUM OBJAVE: 05.12.2019.