Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci jednostavne nabave

Obavijest o postupku jednostavne nabave radova na sanaciji krovišta u Poslovnoj zgradi II u Ivancu (Dvorišna zgrada)

DATUM OBJAVE: 17.09.2020.

Obavijest o postupku jednostavne nabave električne energije

DATUM OBJAVE: 08.06.2020.

Obavijest o postupku jednostavne nabave radova na rekonstrukciji razdjelnika i niskonaponskog razvoda u zgradi Vodotornja

DATUM OBJAVE: 28.05.2020.

Obavijest o jednostavnoj nabavi telekomunikacijskih usluga u pokretnoj mreži

DATUM OBJAVE: 13.05.2020.