Službeni internet portal Varaždinska županija

Postupci javne nabave

1) Postupci u tijeku 

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Vodotornja
Objava: Obavijest o nadmetanju  2019/S 0F2-0030360
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 26.07.2019. godine
Krajnji rok za dostavu ponuda 16.08.2019. u 08:00 sati

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3035834

Nabava Grupe 7. Ostala medicinska oprema, Nabava medicinsko-dijagnostičke opreme
Objava: Obavijest o nadmetanju  2019/S 0F2-0025406
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 28.06.2019. godine
Krajnji rok za dostavu ponuda 29.07.2019. u 08:00 sati

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2941974

 

2) Završeni postupci

Infrastrukturni zahvati na objektima Doma zdravlja Varaždinske županije u sklopu projekta KK.08.1.1.02.0012 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji – grupe 1., 4., 5. i 6.
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave 2019/S 0F3-0018011, 2019/S F20-0029821
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 02.05.2019.

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2742661

Infrastrukturni zahvati na objektima Doma zdravlja
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave 2019/S 0F3-0003547
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 31.01.2019. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2459889

Javna nabava prirodnog plina za Varaždinsku županiju i ustanove zdravstva i socijalne skrbi te ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave  2019/S 0F3-0002271
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 24.01.2019. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2430827

Medicinsko-dijagnostička oprema
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave  2018/S 0F3-0031503
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 30.11.2018. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2213229

Javna nabava šatora
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2018/S 0F3-0012818
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 17.05.2018. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1716292

Javna nabava izrade plana navodnjavanja Varaždinske županije
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2018/S 0F3-0009095
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 11.04.2018. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1614022

Nabava poštanskih usluga
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2018/S F21-0010662
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 26.04.2018. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1654682

Nabava motornih vozila
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2018/S 0F3-0002822
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 05.02.2018. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1477080

Središnja nabava prirodnog plina
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2017/S 0F3-0023969
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 20.11.2017. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1347138

Radovi na obnovi ovojnice Osnovne škole Novi Marof
Objava: Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 2017/S 0F3-0017129
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 22.08.2017. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1243092

Poštanske usluge

Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2017/S 003-0001522
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 17.01.2017. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=990324

Središnja nabava prirodnog plina
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2016/S 003-0022930
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 17.10.2016. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=833807

Prijevoz učenika osnovnih škola na području Varaždinske županije
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2016/S 003-0009709
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 05.05.2016. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=657824

Poštanske usluge
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2016/S 003-0003272
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 17.02.2016. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=594286

Usluge izrade Master plana za integrirani prijevoz putnika na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko – križevačke županije
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2015/S 003-0036043
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 18.11.2015. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=554082

Središnja nabava prirodnog plina
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2015/S 003-0020764
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 22.05.2015. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=502673

Središnja nabava loživog ulja
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2015/S 003-0005389
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 11.02.2015. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=477893

Nabava poštanskih usluga
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2015/S 003-0001233
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 15.01.2015. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=472685

Nabava usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Varaždinske županije
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2015/S 003-0000880
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 14.01.2015. godine

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=472325

Središnja nabava LED rasvjete
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2014/S 003-0055078
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 01.12.2014. godine

Usluge izrade razvojnog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2014/S 003-0035403
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 21.07.2014. godine

Nabava naftnih derivata
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2014/S 003-0027187
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 02.06.2014. godine

Nabava osobnih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti
Objava: Obavijest o sklopljenim ugovorima 2014/S 003-0007624
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 17.02.2014. godine