Službeni internet portal Varaždinska županija

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Priopćenje županijskog izbornog povjerenstva Varaždinske županije

Vrijeme objave: 11:00:58

DATUM OBJAVE: 16.04.2019.

Zbrine liste i pravovaljane predložene liste kandidata za članove Vijeća nacionalnih manjina u Općini Cestica

OPĆINA CESTICA

DATUM OBJAVE: 16.04.2019.

Zbrine liste i pravovaljane predložene liste kandidata za članove Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika u Gradu Varaždinu

GRAD VARAŽDIN

DATUM OBJAVE: 16.04.2019.

Zbrine liste i pravovaljane predložene liste kandidata za članove Vijeća nacionalnih manjina u Općini Petrijanec

OPĆINA PETRIJANEC

DATUM OBJAVE: 16.04.2019.

Dežurstvo Županijskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

DATUM OBJAVE: 03.04.2019.

Obavijest za provedbu izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

DATUM OBJAVE: 03.04.2019.