Službeni internet portal Varaždinska županija

Dani otvorenih vrata EU projekata - Prijavite se na info dane JURA-e!

OBJAVLJENO 13.11.2020.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 13. – 22.studenog 2020. organizira „Dane otvorenih vrata EU projekata“  koji predstavljaju način na koji se Hrvatska i ove godine uključila u širu kampanju koju provodi Europska komisija pod nazivom "Europe in My Region“, a čiji je cilj potaknuti  građane da otkriju i nauče više o projektima koje Europska unija financira diljem Europe.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA)  i ove godine aktivno sudjeluje na „Danima otvorenih vrata EU projekata“  organizacijom dva online info dana : 

  1. Priprema za korištenje ESI fondova u novom programskom razdoblju 2021. – 2027.“, koji će se održati u utorak, 17.11.2020., te 
  2. Kako do EU fondova uz stručnu podršku u okviru projekta Suradnja za razvoj , koji će se održati u četvrtak, 19.11.2020. 

Info dani organizirani su u sklopu provedbe projekta „Suradnja za razvoj“, Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije. Projekt „Suradnja za razvoj“ financiran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć. U projektu „Suradnja za razvoj“ zaposlenici Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije pružaju besplatnu savjetodavnu podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i ostalim javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije, u pripremi i provedbi projekata koji se mogu financirati sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Zbog nepovoljne situacije vezano uz pandemiju virusa COVID-19, oba info dana održat će se u virtualnom okruženju, a više informacija o temama i načinima sudjelovanja nalazi se u priloženom pozivu. 

NAJČITANIJE NOVOSTI