Službeni internet portal Varaždinska županija

Članovi

ČLANOVI

 

Savjet ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 11 članova.

Sastav Savjeta čine predstavnici Županijske skupštine, obrazovnih i ostalih institucija, nevladinih udruga, nezavisnih stručnjaka, predstavnika gospodarstva te drugih osoba koje mogu pridonijeti radu Savjeta.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Savjeta obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije.


Članovi Savjeta za gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije:

 1. doc. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, predsjednica
 2. Nadica Zver, zamjenica predsjednice

- članovi:

 1. Eduard Stubić,
 2. Bruno Hranić,
 3. Božidar Kolarić,
 4. Božidar Hajsok,
 5. Sandro Miko,
 6. Livija Faić,
 7. Krešimir Šalig,
 8. Amir Spahić,
 9. Stanko Bezek,
 10. Snježana Sučić,
 11. Mirko Jurič