Službeni internet portal Varaždinska županija

Savjet za gospodarstvo i međuregionalnu suradnju

SAVJET ZA GOSPODARSTVO I MEĐUREGIONALNU SURADNJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

 

OPĆENITO O SAVJETU

Savjet za gospodarstvo i međuregionalnu suradnju osnovan je na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 19. studenog 2013. godine. Savjet je osnovan nakon što se ukazala potreba za redefiniranjem uloge Savjeta za europske integracije, čiju je ulogu i djelokrug rada trebalo programski prilagoditi nakon ulaska Republike Hrvatske u EU.

Prvenstveni zadaci odnose se na predlaganje mjera i aktivnosti u stvaranju poticajnog poslovnog okruženja na području županije, u okviru nadležnosti i mogućnosti ovog radnog tijela, prvenstveno kroz savjetodavnu potporu regionalnom i lokalnom gospodarstvu.
Međuregionalna suradnja kao bitan faktor u razvoju gospodarstva zahtjeva niz mjera i aktivnosti koje Savjet može i treba poticati u suradnji s gospodarskim krugom i predstavnicima poslodavaca. Uključivanjem u mrežu suradnje s europskim regijama putem europskih institucija koje povezuju regije, u kojima se promoviraju lokalni i regionalni interesi, predstavljaju primjeri dobre prakse, jačaju kontakti s međunarodnim subjektima i širi mreža potencijalnih partnera.

ZADACI

U djelokrug rada Savjeta spadaju:

 • praćenje stanja na području gospodarstva, te predlaganje mjera i aktivnosti za stvaranje poticajnog poslovnog okruženja na području Županije
 • poticanje razmjene iskustva predstavnika izvršnih vlasti jedinica lokalne i regionalne samouprave s predstavnicima jedinica lokalnih i regionalnih vlasti u drugim državama i regijama
 • suradnja s komorama, predstavnicima poslodavaca i drugim subjektima po pitanjima vezanim za gospodarski razvoj Županije
 • suradnja s obrazovnim institucijama, udrugama i ostalim relevantnim tijelima u pitanjima vezanim za gospodarstvo, gospodarsku diplomaciju, strane i domaće investicije, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj
 • predlaganje mjera za dinamičniji gospodarski razvoj, pružanje savjetodavne potpore lokalnom gospodarstvu, zapošljavanju i samozapošljavanju
 • predlaganje mjera za povećanje direktnih stranih ulaganja i izvoza,
 • predlaganje, poticanje i održavanje međuregionalne i međunarodne suradnje područne i lokalne uprave,
 • provedba i poticanje na edukaciju, cjeloživotno učenje i informiranje građana o različitim aspektima vezanim za članstvo u Europskoj uniji,
 • promoviranje europskog građanstva i europskih vrijednosti
 • predlaganje suradnje i razmjene iskustva s istovrsnim tijelima drugih županija i europskih regija
 • savjetovanje Županijske skupštine i jedinica lokalne samouprave u kreiranju politika regionalnog razvoja

PROGRAM RADA

Program rada temelji se :

 • u formalno-pravnom smislu, na europskim, nacionalnim, županijskim i lokalnim strateškim dokumentima regionalnog razvoja, razvoja gospodarstva, poticanja razvoja poduzetništva
 • u programskom dijelu na programiranju zadataka u skladu s djelokrugom rada Savjeta određenog Odlukom o osnivanju Savjeta
 • u određivanju zadaća prema programskim područjima, tj. tematskim sjednicama/predavanjima/tribinama:
 1. Usklađenost ponude i potražnje na tržištu rada – povezanost obrazovnog sustava i potreba gospodarstva
 2. Potencijali razvoja informacijsko-komunikacijskog sektora u Varaždinskoj županiji
 3. Primjenom inovacije do jačanja konkurentnosti u proizvodnom sektoru
 4. Mogućnosti i perspektive razvoja društvenog poduzetništva
 5. Žene u poduzetništvu
 6. Uloga poslovnih zona u privlačenju investitora
 7. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i tržište rada
 8. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva