Službeni internet portal Varaždinska županija

Članovi

Članovi Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije:

 1. prof.dr.sc. VESNA DUŠAK – predsjednica Povjerenstva               
 2. VLASTA CINDRIĆ – zamjenica predsjednice                        
 3. VIKTORIJA HORG                           
 4. MELITA MESARIĆ                           
 5. GORDANA NOVOSEL                    
 6. prof.dr.sc. VIOLETA VIDAČEK HAINŠ                      
 7. MARTINA BISTROVIĆ                   
 8. DAVOR MATAČIĆ                           
 9. GORANKA ŠTEFANIĆ                    
 10. KATICA LEVANIĆ                            
 11. SONJA POLJAK