Službeni internet portal Varaždinska županija

Stručna rasprava: Primjena zakona o zaštiti osobnih podataka i zakona o pravu na pristup informacijama

OBJAVLJENO 29.09.2015.

Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije kroz programe edukacije građana i javnopravnih tijela te medija organizira stručnu raspravu o  primjeni Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o pravu na pristup informacijama, koja će se održati u srijedu, 30. rujna 2015. godine s početkom u 12:00 sati u Skupštinskoj dvorani Županijske palače, Franjevački trg 7, Varaždin.

Predavači na raspravi će biti:

  • Branka Bet Radelić, dipl.iur. – načelnica Službe za zaštitu osobnih podataka u Agenciji za zaštitu osobnih podataka
  • mr.sc. Dubravka  Bevandić, dipl.iur. – voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje

Zaštita osobnih podataka povezuje se s pravom na pristup informacijama, također jednim bitnim pravom građana, kada je interes zaštite osobnih podataka i pravo osobe na tu zaštitu suprotstavljen pravu i interesu javnosti da dobije informaciju, koja često može biti nedjeljiva s tim osobnim podacima. Kako pomiriti ove interese, posebno sada kada naše društvo, u širem pojmu, potencijal informacija javnog sektora pokušava staviti u svrhu društveno – gospodarskog rasta, pokušat će se obrazložiti predstavnici Agencije za zaštitu osobnih podataka i Povjerenika za informiranje.

Stručna rasprava namijenjena je stručnoj javnosti, prije svega službenicima za informiranje i zaduženim za web sadržaj te službenicima za odnose s javnošću u javnopravnim tijelima, kao što su javne ustanove (škole, zdravstvene i druge ustanove, trgovačka društva u vlasništvu samoupravnih jedinica) zatim općinama i gradovima, pravosudnim tijelima, kao i drugim zainteresiranim osobama te posebno predstavnicima medija, na kojoj će sudionici razmijeniti iskustva i dobiti cjelovite i ažurne informacije o sustavu zaštite osobnih podataka i prava na pristup informacijama, posebno u svijetlu zadnjih izmjena Zakona, kao što je ponovna uporaba informacija i sl.

NAJČITANIJE NOVOSTI